Korisničko iskustvo

Uvod

Kako bi Vaše korisničko istustvo bilo što prijatnije i pozitivnije, ekompanija korisnički interfejs je dizajniran po strogo praćenim pravilima i u skladu sa najvišim standardima.
Kada kao korisnik savladate korišćenje jednog segmenta, to znanje ćete moći da iskoristite za sve ostale segmente ekompanija aplikacije.

Prikaz podataka

Podaci u eKompanija aplikaciji prikazuju se na više načina. Primarni način prikazivanja podataka je prikaz podataka u okviru tabele.
Sve tabele ekompanija aplikacije prate unapred definisan stil i pravila. Tako možemo primetiti da sve tabele u gornjem levom uglu imaju naziv. U istom rangu ali sa desne strane nalazi se deo sa akcijama koje se odnose na entitete prikazane u tabeli.
Dostupne akcije su akcije za: Unos, Filter, Specijalne akcije koje mogu da variraju u zavisnosti od toga na kojoj se tabeli nalazimo.
Ispod toga nalazi se kartica na kojoj su, ukoliko postoje, izlistani trenutno aktivni filteri. Aktivne filtere moguće je jednostavno ukloniti klikom na dugme x, koje se nalazi odmah nakon naziva filtera.
Ispod aktivnih filtera prikazani su redovi tabele.

Filtriranje

Klikom na dugme za filtere otvara se panel sa desne strane koji sadrži sve dostupne opcije za filtriranje koje takođe variraju u zavisnosti od toga na kojoj se tabeli nalazimo.

Kartice entiteta

Veliki broj entiteta je u tabeli prikazan kao link. Klikom na link otvaramo karticu, odnosno info stranu entiteta.
U okviru eKompanija aplikacije, svi važni entiteti imaju svoju karticu, odnosno info stranu. U okviru info strane svakog entiteta prikazani su najvažniji detalji tog entiteta.
Na slici ispod prikazana je kartica, info strana pravnog lica i info strana fakture

Unos podataka

Podaci se u eKompanija aplikaciju, u velikom broju primera, unose u okviru dijaloga koji se otvaraju "iznad" tabele. Prednosti ovakvog načina unosa podataka jesu brzina, jednostavnost i fleksibilnost. Na slici ispod prikazana je forma za unos usluga. Ova forma je otvorena u okviru tabele usluga.
Ovakav vid unosa podataka daje nam fleksibilnost da istu formu možemo da integrišemo u više delova aplikacije. Tako da se, na primer, ova forma može naći i u okviru forme za unos fakture.
Na taj način, ukoliko korisnik kreira fakturu sa uslugom koju nema u šifarniku, on nema potrebu da napušta formu računa i na taj način gubi podatke koje je do tada uneo već uslugu može uneti jednostavno u okviru forme fakture, na jednom mestu.
Na slici ispod prikazana je ista forma koja se otvara u okviru forme za unos računa.