Korisnički interfejs

Glavni interfejs sastoji se od tri osnovne celine:
  • Navigacionog menija:
  • Gornje trake:
  • Radne površina:
Navigacioni meni podeljen je na više logičkih celina. Tako možemo videti da je sekcija u okviru koje se kreiraju dokumenti podeljena i nazvana je "Računi".
Sledeća sekcija u meniju je sekcija pod nazivom "Banka". U okviru ove celine nalaze se moduli za obradu izvoda, uplata i isplata.
U okviru celine "Kompanija" nalaze se informacije koje se između ostalog koriste prilikom kreiranja samih računa. Tu možemo izdvojiti šifarnik pravnih i fizičkih lica, lager, magacine, cenovnike, izveštaje i drugo.

Gornja - osnovna traka

Gornja osnovna traka sadrži informacije kompanije ulogovanog korisnika, kurs EUR i USD za trenutni datum, dugme koje otvara notifikacije i dugme koje sadrži ime i prezime ulogovanog korisnika.
Klikom na dugme sa zvonom otvarate prozor u kome se, ukoliko ima notifikacija, može videti najnovihih 5. Ukoliko nema notifikacija prikazaće se prozor sa adekvatnom porukom.
Prozor obaveštenja bez poruka
Prozor obaveštenja sa porukama
Klikom na ime korisnika otvara se prozor u kome je data mogućnost izlaska iz aplikacije ali i redirekcije na stranicu podešavanja.
Opcije ulogovanog korisnika

Radna površina

Radna površina predstavlja glavni deo ekrana koji varira u zavisnosti od toga na kojoj stranici se nalazite. Na slici ispod, u okviru glavnog menija nalazi se tabela izlaznih računa.