Stranke

Sekcija glavnog menija, naziva Kompanija, omogućava Vam pregled svih dugovno-potražnih odnosa sa pravnim i fizičkim licima, kao i mogućnost uređivanja kategorija Magacin i Lager.

Pravna lica

Klikom na opciju Pravna lica, u realnom vremenu možete da steknete uvid u finansijsko stanje dugovanja i potraživanja.
Ispod pregleda dugovanja i potraživanja, nalazi se spisak svih pravnih lica kojima šaljete efakture i od kojih ste primili efakture.
Aplikacija daje mogućnost da unaped unesete podatke pravnog lica, kojem još uvek niste imali obavezu izdati ili obavezu primiti efakturu od njega, klikom na plavo dugme u desnom uglu, naziva „+Unesi domaće“ ili „+Unesi inostrano“.
U okviru ove forme možete pretražiti pravno lice iz baze Narodne banke Srbije. Pretragom pravnog lica automatski će biti popunjena sva polja.
Nakon što ste popunili sve neophodne podatke, u donjem desnom uglu potvrdite unos na dugme „Sačuvaj“. Automatski se vraćate na osnovni prikaz kategorije Pravna lica, gde će se na spisku nalaziti i novo uneta kompanija.
Pregled pravnih lica možete filtrirati, klikom na znak filtera koji se nalazi u gornjem desnom uglu tabele.
Nakon što ste u filter uneli naziv jednog pravnog lica, dobijate uvid u finansijsko stanje kartica međusobnih potraživanja. Klikom na naziv pravnog lica, imaćete uvid u:
Finansijsko stanje potraživanja i uplata
Broj faktura koja su izvan valute,
Iznos faktura izvan valute,
Registar računa.
Sa desne strane prozora, nalazi se uvid u podatke pravnog lica, raspoložive kontakte i cenovnih korišćen za navedeno pravno lice.
Kako Vam prikaz filtriranog pravnog lica omogućava uvid u istek valute plaćanja, imate mogućnost slanja podsetnika za plaćanje navedenom klijentu, jednostavnim klikom na dugme „Pošalji podsetnik“ i unosom email adrese na koju je potrebno poslati podsetnik, te klikom na potvrdno dugme „Pošalji“.
Pravnom licu će automatki stići na mejl podsetnik o neizmirenim plaćanjima.

Fizička lica

Kategorija Fizička lica nalazi se u sekciji Kompanija, glavnog menija. Popunite podatke fizičkih lica kojima je potrebno da pošaljete efakture, kako biste imali jasan pregled poslovanja.
Ukoliko još uvek niste uneli podatke, prozor Fizička lica će izgledati ovako: