Kako da pristupim mojoj eKompanija aplikaciji

eKompanija je Web aplikacija. To značii da aplikaciji možete da pristupite sa bilo kog mesta. Jedini uslov jeste da imate telefon, tablet ili računar, i da imate pristup internetu.
Kako biste pristupili nalogu vaše firme unutar eKompanija aplikacije, uradite sledeće korake:
  • Otvorite Google Chrome pretraživač;
  • U baru za pretraživanje unesite moja.ekompanija.com i pritisnite Enter;
  • Otvoriće vam se web stranica na kojoj možete na se ulogujete na aplikaciju;
Kako biste sačuvali ovu stranicu kliknite na zvezdicu u gornjem desnom uglu, zatim pritisnite na plavo dugme "Done".
Ovim korakom eKompanija aplikacija će se naći na bookmark baru vašeg pretraživača odakle ćete vrlo jednostavno moći da pristupite svaki naredni put.