Besplatna podrška

Besplatna podrška putem portala

Podrška korisnicima preko zahteva za pomoć je besplatna!
Portalu tehničke podrške možete pritupiti klikom na ovaj link.
Osnovni način komunikacije korisnika i našeg tima za brigu o korisnicima jeste kontaktom preko zvaničnog eKompanija portala za podršku.
Portalu uvek možete pristupiti direktno iz aplikacije, iz glavnog menija, klikom na dugme "Tehnička podrška".
U novom tabu vašeg pretraživača otvoriće se sledeća stranica:
Na ovom portalu možete:
  • Prijaviti problem sa aplikacijom
  • Postaviti pitanje u vezi probnog perioda testiranja aplikacije.
  • Postaviti pitanje u vezi troškova i licence.
  • Predložiti nove funkcionalnosti.
  • Predložiti unapređenje.
  • Postaviti drugo pitanje u vezi aplikacije.
Osoba iz našeg tima za brigu o korisnicima će vam u najkraćem roku, a najduže do 48 sati odgovoriti na poruku putem mejla.

Kako prijaviti problem sa korišćenjem aplikacije

U portalu za tehničku podršku, odaberite prvu opciju pod nazivom prijavite problem.
Otvoriće vam se sledeća forma.
U polju "Naslov" u par rečenica opišite problem.
U polju "opis problema" što detaljnije opišite problem. Kako bismo brže rešili problem, poželjno je opisati korake koje ste uradili pre nego što je došlo do problema.
Ukoliko ste u mogućnostu dodajte i sliku ekrana u prilog.
Pritisnite dugme "Send" kako biste poslali zahtev za pomoć
Nakon prijave problema, osoba iz našeg tima za brigu o korisnicima će vam u najkraćem roku, a najduže do 48 sati odgovoriti na prijavu putem mejla.

Praćenje statusa prijavljenog problema

Na ovom portalu možete pratiti statuse prijavljenih problema, dobijati obaveštenja o bilo kakvim promenama statusa ili komentarima. Pregled prijavljenog problema ili unapređenja izgleda ovako: